Wsparcie w ramach projektu

W ramach projektu każdy z uczestników zostanie objęty czterema formami wsparcia:

1. Indywidualny Plan Działania – 4 spotkania po 2 godz.

 • indywidualne spotkania z doradcą zawodowym/psychologiem z opracowaniem Indywidualnego Planu działania dla każdego z uczestników

2. Poradnictwo zawodowe – 8 spotkań po 4 godz. dydaktyczne

 • zajęcia w formie warsztatów grupowych prowadzonych przez psychologa/doradcę zawodowego

3. Szkolenia zawodowe

 • szkolenia dobrane dla uczestników na podstawie Indywidualnego Planu Działania, kończące się egzaminami zewnętrznymi umożliwiającymi uzyskanie certyfikatów potwierdzających kwalifikacje/ kompetencje lub zaświadczeń

4. Staże zawodowe trwające 3 miesiące

 • staże zawodowe dobierane na podstawie Indywidualnego Planu Działania, stanowiące kontynuację zaplanowanej ścieżki wsparcia
 • wymiar czasu pracy stażysty wynosi maksymalnie 8 godzin dziennie, 40 godzin tygodniowo, w ciągu dni roboczych

5. Pośrednictwo pracy – 2 spotkania po 1 godz.

 • ukierunkowane na zindywidualizowane wsparcie w doborze odpowiedniego dla uczestnika stanowiska pracy uwzględniającego zapotrzebowanie i oczekiwania pracodawców

 

Wszystkim uczestnikom zapewniamy:

 • zwrot kosztów dojazdu na wszystkie formy wsparcia,

 • stypendium szkoleniowe,

 • podręcznik oraz materiały szkoleniowe,

 • serwis kawowy i ciepły posiłek podczas szkoleń zawodowych,

 • certyfikaty/zaświadczenia o nabytych kwalifikacjach/kompetencjach,

 • badanie lekarskie przed rozpoczęciem stażu zawodowego,

 • stypendium stażowe.